No. 2

                                           Tu'lu Esh'Shems

           

 14 Wochen

 14 weeks

 9,5 Wochen

9,5 weeks

 8 Wochen

8 weeks

7 Wochen

7 weeks

5,5 Wochen

5,5 weeks

4,5 Wochen

4,5 weeks

3,5 Wochen

3,5 weeks

2,5 Wochen

2,5 weeks

1,5 Woche

1,5 week

3 Tag

3 days